ÇiçekFilosu Blog

Category - Çiçek Kitaplığı

Çiçek kitaplığı, Türkiye’de yayınlanmış tüm çiçek içerikli kitapların tanıtıldığı özel bir kategoridir. Roman, Şiir, Hikaye, Akademik eserler, Bitki Bilimi gibi pek çok farklı alana ait basılmış tüm eserlere ilişkin bilgileri bu sayfalarda bulabilirsiniz. Türkiye’nin çiçek hafızasını canlı tutmak ve edebiyat, sanat ve akademi alanlarında yazılmış eserlerin özgün içeriklerine dair bilgiler.
Türk edebiyatında çiçek
Türkiye çiçek çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülkedir. Kültürümüzde çiçek değerli bir yere sahiptir. Bu durum edebiyat alanında kendisini ciddi şekilde göstermektedir. Şairler, romancılar, hikayeciler özetle sanatçılarımız kendilerini çiçeklerden bahsetmekten alıkoyamamışlardır. Türk edebiyatının önemli eserlerinde mutlaka çiçeklerden bahsedilmektedir.
Akademik çalışmalar yapan pek çok akademisyen bitki bilimi konusunda önemli eserler ortaya koymuştur. Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim şartları çiçek çeşitliliğini arttırmış bu alanda çalışma yapan akademisyenlere de ciddi saha araştırmaları yapacakları alanlar açmıştır. Çiçek Filosu Blogu sözü geçen alanlarda yapılmış kıymetli eserleri tanıtmayı amaçlamaktadır.  Bu sayede Türkiye’nin çiçek hafızasını katkı sağlanacak ve alanla ilgili yapılan çalışmalar için güçlü bir çiçek kitaplığı fihrist’i oluşturulmuş olacaktır.

Most popular

Most discussed